Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Konkurs – zapraszamy

  17 stycznia 2022, 15:26  

Szanowni Państwo,

Miasto Bydgoszcz w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka ogłasza Konkurs plastyczny na projekt graficzny koszulki okolicznościowej dla rzeźby „Przechodzącego przez rzekę”.

Konkurs ma na celu propagowanie problematyki praw człowieka. Rozwijanie tolerancji, empatii i otwartości społecznej na drugiego człowieka pod hasłem „Wszyscy jesteśmy różni, lecz wszyscy jesteśmy równi”, uwrażliwienie na to, że różniąc się od siebie możemy wspólnie funkcjonować, realizować podobne marzenia.

Konkurs organizowany jest przez Bydgoską Radę ds. Równego Traktowania.

Przygotowane prace plastyczne powinny być projektami obejmującymi graficzne przedstawienie okolicznościowej koszulki i jak najbardziej wpisywać się w tematykę praw człowieka, propagować brak dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, czy orientację seksualną.

Zgłoszone do konkursu prace będą pokazane na wystawie w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Projekty wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Zespół ds. Wspierania  Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs na projekt graficzny koszulki okolicznościowej dla rzeźby „Przechodzącego przez rzekę”.

Szczegóły w regulaminie konkursu

http://bcopw.pl/fileadmin/%40bcopw/BCOPW_Aktualnosci/Inkubator_ngo_2021/regulamin_konkursu.pdf

Karta zgłoszeniowa w załączeniu.

Pozdrawiamy

Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Urząd Miasta Bydgoszczy

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ul. Gdańska 5, Bydgoszcz

[email protected]

tel. +48 (52) 58 59 109

www.bydgoszcz.pl

www.facebook.com/bydngo

Informacja o konkursie

Karta zgłoszeniowa


Klub Piłkarski Polonia zaprasza…

  13 stycznia 2022, 14:56  

Klub Piłkarski Polonia Bydgoszcz organizuje nabory do drużyn piłkarskich rocznika 2010, 2009 i 2008. 
Sport jest niezwykle ważnym elementem w rozwoju młodych ludzi, dlatego prosimy o pomoc w jego promocji.
Prosimy o przekazanie zaproszenia na „testy piłkarskie” (trening wraz z meczem) do wszystkich uczniów rodziców w Państwa szkole poprzez elektroniczne dzienniki, strony internetowe oraz profile fan page na facebook. 
Link do strony www: https://kppolonia.pl/
Link do ankiety naborowej: https://kppolonia.protrainup.com/pl/forms/331?signature=b3ab3773c439caee0a1889377fb6fcc7c71ff623453b5df96210df11d5312627
Link do wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/1061351311322673/
Treść zaproszenia: 
 
Dzień dobry Rodzice, dzień dobry Uczniowie! 
Klub Piłkarski Polonia Bydgoszcz ogłasza nabory do zespołów piłkarskich Młodzika i Trampkarza. 
Lubisz grać w piłkę nożną? Chcesz trenować z piłkarzami w Twoim wieku? 
Zapraszamy na testy piłkarskie w formie treningu i meczu w klubie objętym certyfikacją PZPN
Kiedy i gdzie? 28 stycznia (piątek) o godz. 17:30 na boisku przy ul. Słowiańskiej 7 w Bydgoszczy (za kościołem, niedaleko Lidla)
 
Wypełnij ankietę zgłoszeniową: http://bityl.pl/S0bcp 
Sprawdź wydarzenie na fbhttps://www.facebook.com/events/1061351311322673/ 

Kangur matematyczny

  4 stycznia 2022, 13:05  

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2022
Wszystkich chętnych uczniów klas 2-8, zainteresowanych matematyką zapraszamy do udziału w konkursie,
który odbędzie 17 marca 2022r.
Wpisowe w wysokości 12zł należy wpłacać na konto Rady Rodziców:  34 8179 0009 0041 8010 3000 0010
W tytule wpłaty należy wpisać: Kangur Matematyczny, imię i nazwisko ucznia, klasa.
Wpłaty należy dokonać do 31 stycznia 2022r. Informujemy, że w wpisowe jest bezzwrotne.
Uczestnik musi również dostarczyć do sekretariatu wypełnioną i podpisaną przez opiekuna prawnego zgodę na udział w konkursie (w załączniku).
zgoda_uczestnika_konkursu

Ogólnopolska innowacja pedagogiczna: ” Inspirujemy do bycia eko – 10 wyzwań ekologicznych TIK

  11 grudnia 2021, 20:35  

Nasza szkoła, z inicjatywy pani Agnieszki Chojnackiej realizuje ogólnopolską innowację pedagogiczną: ” Inspirujemy do bycia eko – 10 wyzwań ekologicznych TIK”. Na poniższej stronie można obserwować zadania, które realizują uczniowie naszej szkoły.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finspirujemydobyciaeko.wordpress.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0dLDOl0zdUIyBvm1CYLVHJM4nGX8qDXGTT1ukQTJSnwn6OQ0cB_YWTDtQ&h=AT1SP3w1z1IyQwWlnf2hWcSnAIY2YwEeiAnJos9tt-e-WVY6XjeS-FEQAR6d-kubYHcn1F4rRwrfCN4eCKBJu5JL2eLl3G5DMN40HXjdofJ-gn5WxdsnE3LicUNBSPBTSVg

 


Konkurs „Wymarzony park” w ramach grantu ekologicznego

  2 grudnia 2021, 17:44  

Po długich i intrygujących rozmowach jury, z wielką przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu „Wymarzony Park”. Konkurs ten został zorganizowany w ramach grantu ekologicznego „Zielono nam w sercach” .

W konkursie wzięło udział 38 osób z klas 0 – 3. Ze względu na wiele wybitnych prac, zmienione zostały kategorie.

Kategoria klasy 0 – 2:

  • I miejsce: Michalina Detrych, klasa 1b i ALicja Senator, klasa 2b
  • II miejsce: Michał Jagodziński, klasa 1b i Antoni Olszewski, klasa 1b
  • III miejsce: Krzysztof Przybylski, klasa 1a

Kategoria klasy 3:

  • I miejsce: Jagoda Kabatek, klasa 3a i Kaja Baranowska, klasa 3b
  • II miejsce: Eryk Mendelski, klasa 3b i Dominik Marchlewicz, klasa 3c
  • III miejsce: Julia Kempińska, klasa 3c, Julia Czerwińska, klasa 3b i Pola Kosior, klasa 3c

Wyróżnienia:

  • Hanna Stawicka, klasa 2c
  • Maja Jeleniewska, klasa 2c
  • Hanna Ziarniak, klasa 3c

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za piękne prace. Na każdego uczestnika czeka mała niespodzianka.

Prace będzie można podziwiać w naszej szkole na holu na parterze.

Z ekologicznym pozdrowieniem, Organizatorzy 🙂

 


Żywa lekcja muzyki z perkusją

  1 grudnia 2021, 11:40  

 

…uczniowie mieli możliwość posłuchać, zagrać, nawet pośpiewać, a na pewno przeżyć coś wyjątkowego!!!!


Próbny egzamin ósmoklasisty

  27 listopada 2021, 15:04  

W dniach 6, 7, 8 grudnia 2021r., tj w poniedziałek, wtorek i środę, w naszej szkole odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty z OPERONem. Egzamin ten odbędzie się z zachowaniem wszelkich wymogów epidemicznych. Ósmoklasiści będą mogli przeżyć pierwszą próbę generalną posiadanej wiedzy.