Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

UWAGA!!! KANGUR MATEMATYCZNY…

  3 marca 2021, 08:14  

Komitet Organizacyjny Konkursu  „Kangur Matematyczny” , na wniosek organizatorów regionalnych, przesuwa termin  Konkursu na dzień 22 kwietnia (czwartek) 2021 roku, godz. 9.00.
Dla uczniów, którzy zgłosili się do Konkursu, a nie będą mogli wziąć w nim udziału z powodu zamknięcia szkoły, Komitet Organizacyjny rozważy możliwość rozwiązywania zadań konkursowych za pośrednictwem Internetu.


Zapraszamy do naszej szkoły!!!!!

  1 marca 2021, 12:40  


  24 lutego 2021, 13:40  


REKRUTACJA 2021/2022

  16 lutego 2021, 13:40  

 

Rekrutacja elektroniczna – http://www.bydgoszcz.pl/edukacja/nabor-do-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych-na-rok-szkolny-20212022/nabor-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych/

http://www.bydgoszcz.pl/edukacja/nabor-do-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych-na-rok-szkolny-20212022/ – oficjalna strona Bydgoszczy
Nabór elektroniczny do klasy „0” – https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bydgoszcz
Nabór elektroniczny do klas pierwszych szkół podstawowych – https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bydgoszcz/Candidates/Add

OGŁOSZENIE!!!

  16 lutego 2021, 10:50  

My się zimy nie boimy i na GROMADĘ ŚWIETLICOWĄ liczymy!!!
                                                     Ptaki zimujące 😀


Świetlicowe śliczności…

  11 lutego 2021, 13:52  

    

 


Zimowo w świetlicy – prace uczniów

  2 lutego 2021, 11:44