Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Ubezpieczenie 2023/24


ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK nr 1 w Bydgoszczy

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2023/2024

Na spotkaniu w dniu 12 września 2023 r. przedstawiciele Rady Rodziców wybrali ubezpieczenie uczniów od NNW w firmie PZU.

Ubezpieczenie jest dobrowolne. Zawierane jest pomiędzy firmą ubezpieczającą, a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia.

Placówka w tym nie uczestniczy.

Od 1 października 2023 ubezpieczenie będzie zawierane dzień po dokonaniu wpłaty.
Czyli opłacając składkę 4 października 2023 ubezpieczenie działa od 5 października 2023
przez rok kalendarzowy.
Każdy z poniższych linków kieruje do 3 wariantów ubezpieczenia.
Zawarte są tam wszelkie niezbędne informacje oraz kontakt z osobą odpowiedzialną za ofertę,
która udzieli odpowiedzi w razie wątpliwości.
Proszę sprawdzić dostępne opcje przed podjęciem ostatecznej decyzji.

 

=============================================================================================

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK nr 1 w Bydgoszczy

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2022/2023

– NR POLISY EDU-A/P 118721

Składka roczna za ubezpieczenie wynosi 46,00

Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z tabelą świadczeń znajdują się na stronie internetowej placówki – prosimy o zapoznanie się z warunkami przed zawarciem ubezpieczenia.

Ubezpieczenie będzie odbywać się przez stronę internetową:

ZSiP1 zakres ubezpieczenia

Zawarcie ubezpieczenia – ZSiP 1

Sposoby zgłaszania zdarzeń

OWU EDU PLUS

Graficzna instrukcja internetowego zgłaszania szkody

Druk_zgloszenia_edu