Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Ubezpieczenie 2022/23


ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK nr 1 w Bydgoszczy

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2022/2023

– NR POLISY EDU-A/P 118721

Składka roczna za ubezpieczenie wynosi 46,00

Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z tabelą świadczeń znajdują się na stronie internetowej placówki – prosimy o zapoznanie się z warunkami przed zawarciem ubezpieczenia.

Ubezpieczenie będzie odbywać się przez stronę internetową:

ZSiP1 zakres ubezpieczenia

Zawarcie ubezpieczenia – ZSiP 1

Sposoby zgłaszania zdarzeń

OWU EDU PLUS

Graficzna instrukcja internetowego zgłaszania szkody

Druk_zgloszenia_edu