Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Regulaminy


Regulamin Świetlicy Szkolnej ZSiP nr 1 w Bydgoszczy.

Regulamin Świetlicy Szkolnej ZSiP nr 1 w Bydgoszczy

(w trakcie nowelizacji)

Zasady współpracy w zdalnym nauczaniu.

Regulamin zdalnych lekcji.