Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Procedury


Procedury Zachowania Bezpieczeństwa w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy.

Procedury zachowania bezpieczeństwa (w trakcie nowelizacji)

Procedura organizacji i zachowania  bezpieczeństwa w szkole podczas zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Dostosowania wymagań edukacyjnych  rok szkolny 2021/22 i 2022/23