Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Oddział „zerowy”Oddział zerowy – podręcznik do języka angielskiego na rok szkolny 2021/2022

Carol Read, Mark Ormerod, Anna Parr – Modrzejewska

„Tiger and Friends Starter”

Wydawnictwo Macmillan


LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZERÓWKI 2021/2022

lista – Przyjęci


Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się dnia 02.06.2021 godz. 8:00 do 09.06.2021 godz. 24:00.

https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/nabor-do-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych-na-rok-szkolny-20212022/nabor-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych/