Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Oddział „zerowy”Wyprawka oddział przedszkolny (zerówka)

ZERÓWKA – WYPRAWKA

 


Rekrutacja przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego – strona do logowania:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bydgoszcz w dniach 20.03.2023- 04.04.2023.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta:

https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/nabor-do-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych-na-rok-szkolny-20232024/nabor-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych/