Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Plany pracy


Program Wychowawczo – Profilaktyczny na rok szkolny 2021/2022

PROGRAM W-P na rok 2021-2022

Program Wychowawczo – Profilaktyczny na rok szkolny 2020/2021

PROGRAM W-P na rok 2020-2021

 


Wychowanie do życia w rodzinie – tematyka – klasy 4-8  rok szkolny 2021/22