Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Plany pracy


Program Wychowawczo – Profilaktyczny na rok szkolny 2023/2024

Program wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny 2023-2024

 


Wychowanie do życia w rodzinie – tematyka – klasy 4-8  rok szkolny 2023/24