Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Mały Samorząd Uczniowski


Mały Samorząd – My też chcemy coś zrobić!

 

Skład  Małego Samorządu na rok szkolny 2021/2022

Opiekunowie:

 • Jolanta Łoś
 • Beata Deręgowska

 

 

 

Nasze hasło: Pacholęta – grupa zawsze uśmiechnięta

Od roku 2004/2005 na terenie naszej szkoły rozpoczął działalność

Mały Samorząd Uczniowski. Przedstawicielami są uczniowie klas I-III

 

Głównym celem Samorządu jest:

 • Rozwijanie samorządności uczniowskiej wśród uczniów klas młodszych
 • Kształtowanie pozytywnych postaw przynależności do społeczności szkolnej poprzez udział w różnych formach zarządzania
 • Uczenie się demokratycznych form współżycia
 • Kształcenie umiejętności podejmowania decyzji oraz poszanowania odpowiedzialności za wykonane zadania
 • Współdecydowanie o istotnych sprawach dotyczących życia szkoły

Przedstawiciele Małego Samorządu działają w ramach trzech Ministerstw.

Oto one:

 • Ministerstwo Sportu
 • Ministerstwo Pomocy i Opieki Koleżeńskiej
 • Ministerstwo Zdrowia i Ekologii.

Oprócz tego włączamy się w działania szkoły, współpracujemy z samorządem klas starszych, uczestniczymy w różnych akcjach. Poprzez naszą działalność wdrażamy wszystkich uczniów do samodzielności, aktywność i decydowania o wielu sprawach naszej szkoły. Uświadamiamy, iż nie jesteśmy sami i że funkcjonujemy w społeczności klasy, szkoły, dzielnicy, miasta.

 

Regulamin Małego Samorządu

Postanowienia ogólne:

 • W szkole działa „Mały Samorząd”
 • Mały Samorząd tworzą uczniowie klas I – III
 • Do organów „Małego Samorządu” należą samorządy klas I – III

Struktura organizacyjna „Małego Samorządu”

 • Wszyscy uczniowie klas I – III należą do „Małego Samorządu”, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych
 • Nad prawidłową realizacją zadań czuwa 2 opiekunów „Małego Samorządu”, współpracując z innymi nauczycielami
 • Przedstawiciele klas I – III biorą udział w spotkaniach samorządu uczniowskiego i przekazują informacje z narad pozostałym członkom „Małego Samorządu” na własnych zebraniach

Kompetencje „Małego Samorządu”

 • „Mały Samorząd” może przedstawiać swoje opinie i propozycje dotyczące bieżących spraw szkoły radzie samorządu uczniowskiego lub jego opiekunowi
 • Przedstawiciele samorządów klasowych mają obowiązek uczestniczyć w spotkaniach, apelach, imprezach organizowanych z ramienia „Małego Samorządu”
 • „Mały Samorząd” ma prawo poprosić o pomoc w wykonaniu zadań każdego członka rady pedagogicznej i rady rodziców

Postanowienia końcowe

 • Regulamin „Małego Samorządu” musi być zgodny z regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Statutem Szkoły

 

*****************************************************

 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA – rok szkolny 2019/2020

 

 

WYBORY

Wybory do Małego Samorządu

10 października 2019r na terenie naszej szkoły odbyły się wybory do Małego Samorządu grupy Pacholąt. W wyborach wzięli udział uczniowie klas 2 i 3. Każdy z uczniów mógł oddać głosy na 2 kandydatów.

Głosowało: 135 uczniów

Głosy nieważne: 7

Głosy ważne: 128

Skład  Małego Samorządu:

 1. Hajdamowicz Dominika
 2. Detmer Jowita
 3. Bączykowska Zuzanna
 4. Wyrzykowska Dominika
 5. Kościelski Szymon
 6. Jarocka Pola
 7. Weigt Oliwia
 8. Frąckowiak Damian
 9. Ochocińska Zuzanna
 10. Zybała Paweł
 11. Stramel Wiktoria
 12. Przbysz Amelia

 

**********

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA – rok szkolny 2018/2019

MOJE HOBBY, MÓJ TALENT

 

 

Po raz trzeci w piątkowy wieczór 1 marca 2019  w naszej szkole odbył się przegląd utalentowanych uczniów pt. „Moje hobby, mój talent”. I tym razem można było podziwiać talenty muzyczne, taneczne, sportowe.  Swoje hobby uczniowie przedstawiali również w postaci kolekcji i zbiorów zgromadzonych na przygotowanej wystawie. Niektórzy chętnie opowiadali o swoich pasjach. Każdy uczestnik otrzymał dyplom i upominek. Wszyscy świetnie się bawili i na koniec wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę specjalnie ułożoną na tą okazję.