Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Kadra Pedagogiczna 2023/2024


Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

 • mgr Katarzyna Kempińska – Dankowska „0”
 • mgr Beata Deręgowska 1a
 • mgr Ewelina Le Hai 1b
 • mgr Lucyna Libera 1c
 • mgr Grażyna Armknecht 2a
 • mgr Jolanta Łoś 2b
 • mgr Karolina Grabowska 2c
 • mgr Małgorzata  Sasin 3a
 • mgr Katarzyna Tuszyńska 3b

Nauczyciele świetlicy:

 • mgr Katarzyna Grabowska
 • mgr Justyna Hurko
 • mgr Milena Kwiryng
 • mgr Patrycja Walentow

Nauczyciele języka polskiego:

 • mgr Lucyna Mąkol
 • mgr Magdalena Mikołajczak
 • mgr Beata Iwan
 • mgr Paweł Skutecki

Nauczyciele języka angielskiego:

 • mgr Ilona Nawrocka
 • mgr Krzysztof Barański
 • mgr Angelika Glaza
 • mgr Natalia Kamińska

Nauczyciel języka niemieckiego:

 • mgr Dorota Jaśniak

Nauczyciele historii,WOS:

 • mgr Joanna Pieczka (historia, WOS)
 • mgr Kacper Andrzejczyk (historia)

Nauczyciel biblioteki:

 • mgr Lucyna Mąkol

Nauczyciele matematyki:

 • mgr Marlena Walerowska
 • mgr Anita Stramel
 • mgr Małgorzata Mendelska

Nauczyciel fizyki i chemii:

 • mgr Małgorzata Mendelska
 • mgr Anita Stramel
 • mgr Marlena Walerowska

Nauczyciele biologii i przyrody:

 • mgr Joanna Lipka

Nauczyciel geografii:

 • mgr Agnieszka Chojnacka

Nauczyciele zajęć komputerowych i informatyki:

 • mgr Mirosław Przymus
 • mgr Michał Czajkowski

Nauczyciel techniki i plastyki:

 • mgr Izabela Przymus (plastyka, technika)
 • mgr Marcin Łatka (technika)

Nauczyciele wychowania fizycznego:

 • mgr Katarzyna Zielińska
 • mgr Anna Bartkowiak
 • mgr Aleksandra Kempińska
 • mgr Marcin Łatka

Nauczyciele religii:

 • mgr Aleksandra Piechota
 • mgr Radosław Zawrotniak

Nauczyciele WDŻ:

 • mgr Alina Kromrych

Nauczyciele muzyki:

 • mgr Sławomir Przybysz

Logopeda:

 • mgr Alina Kromrych

Pedagog:

 • mgr Iwona Wasilewska

Psycholog:

 • mgr Magdalena Walczak

Pedagog specjalny:

 • mgr Dorota Jaśniak

Rewalidacja:

 • mgr Alina Kromrych
 • mgr Iwona Wasilewska
 • mgr Dorota Jasniak
 • mgr Katarzyna Grabowska

Doradztwo zawodowe:

 • mgr Joanna Pieczka

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 • mgr Kacper Andrzejczyk

Nauczyciel wspomagający:

 • mgr Justyna Łoboda
 • mgr Karolina Grabowska
 • mgr Anna Marynowska
 • mgr Dorota Jaśniak
 • mgr Justyna Hurko