Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Kadra Pedagogiczna


Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

 • mgr Barbara Juraszewska
 • mgr Małgorzata Sasin
 • mgr Patrycja Walentow
 • mgr Izabela Faleńczyk
 • mgr Beata Deręgowska
 • mgr Ewelina Le Hai
 • mgr Lucyna Libera
 • mgr Grażyna Armknecht
 • mgr Ewa Marek

Nauczyciele świetlicy:

 • mgr Iwona Planutis
 • mgr Ewa Szymczak – Jurkowska
 • mgr Agnieszka Chojnacka
 • mgr Maria Dobaczewska
 • mgr Beata Ozorowska

Nauczyciele języka polskiego:

 • mgr Lucyna Mąkol
 • mgr Mirosława Swiniarska
 • mgr Magdalena Mikołajczak
 • mgr Alicja Pułról
 • mgr Agnieszka Mąka
 • mgr Agnieszka Piasecka

Nauczyciele języka angielskiego:

 • mgr Katarzyna Grabowska
 • mgr Ilona Nawrocka
 • mgr Krzysztof Barański
 • mgr Alina Lorek – Nowak
 • mgr Aleksandra Żelazna
 • Angelika Linetty

Nauczyciel języka niemieckiego:

 • mgr Dorota Jaśniak

Nauczyciele historii i WOS:

 • mgr Joanna Pieczka

Nauczyciel historii:

 • mgr Ewa Górnowicz – Franczak

Nauczyciel biblioteki:

 • mgr Małgorzata Grajewska

Nauczyciele matematyki:

 • mgr Marlena Walerowska
 • mgr Magdalena Marszał
 • mgr Katarzyna Pora
 • mgr Michał Arczyński
 • mgr Marcin Kucharczyk

Nauczyciel fizyki i chemii:

 • mgr Małgorzata Pińska

Nauczyciele biologii i przyrody:

 • mgr Jolanta Bochniak
 • mgr Jolanta Łoś

Nauczyciel geografii:

 • mgr Jolanta Ornatowska

Nauczyciele zajęć komputerowych i informatyki:

 • mgr Elżbieta Jankowska
 • mgr Patrycja Walentow
 • mgr Michał Arczyński
 • mgr Michał Czajkowski

Nauczyciele techniki i zajęć technicznych:

 • mgr Izabela Przymus
 • mgr Marcin Łatka

Nauczyciele wychowania fizycznego:

 • mgr Klaudia Ozturk
 • mgr Katarzyna Zielińska
 • mgr Anna Bartkowiak
 • mgr Aleksandra Kempińska
 • mgr Barbara Wentowska
 • mgr Marcin Łatka

Nauczyciele religii:

 • mgr Mirosława Kobus
 • mgr Elżbieta Nowakowska
 • mgr Mirosław Barczewski

Nauczyciele WDŻ:

 • mgr Magdalena Mikołajczak
 • mgr Joanna Gulczyńska – Kinstler
 • mgr Alina Kromrych
 • mgr Barbara Wentowska

Nauczyciele muzyki:

 • mgr Aleksandra Jaracz
 • mgr Sławomir Przybysz

Nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych:

 • mgr Izabela Przymus

Logopeda:

 • mgr Alina Kromrych

Pedagog:

 • mgr Iwona Wasilewska

Psycholog:

 • mgr Klaudia Trzaska

Rewalidacja:

 • mgr Mirosława Swiniarska
 • mgr Alina Kromrych
 • mgr Barbara Juraszewska

Doradztwo zawodowe:

 • mgr Joanna Pieczka

Edukacja do bezpieczeństwa:

 • mgr Marcin Łatka