Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Kalendarium Szkoły Podstawowej nr 62 w Bydgoszczy


KALENDARIUM SZKOŁY

1967

06.11

 • uroczyste otwarcie szkoły i nadanie jej imienia 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki

1968

27.01.

 • przekazanie przez „Gazetę Pomorską” i Towarzystwo Przyjaciół Sztuki
  w Bydgoszczy Galerii Plastyki, ozdabiającej ściany nowej szkoły

04.05

 • uroczyste obchody Dnia Zwycięstwa (tydzień imprez i konkursów)

10.06

 • dwudniowa wycieczka delegacji SP62 do jednostki wojskowej 1WDZ
  w Wesołej koło Warszawy

22.06

 • pierwsze uroczyste zakończenie roku szkolnego

13.11

 • pierwsza obietnica zuchowa

1969

październik

 • pierwszy udział w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO”

1970

24.01

 • wręczenie sztandaru Szczepowi ZHP i nadanie mu imienia 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki

07.05

 • uroczysta akademia z okazji 25 – tej rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem
  i wręczenie sztandaru dla koła ZBoWiD nr 7

29.05

 • wielki kiermasz książki, urządzony przez księgarnię „Współczesną” – największą w Bydgoszczy

13.10

 • uroczysta akademia z okazji 27 rocznicy powstania LWP z udziałem kombatantów, Kościuszkowców i oficerów LWP

grudzień

 • zainicjowanie przez SU akcji „Gwiazdka dla wszystkich dzieci”

1971

18.05

 • przegląd zespołów artystycznych szkoły z udziałem władz oświatowych
  i związkowych

02.06

 • wielki festyn z okazji Dnia Dziecka

16.10

 • uroczyste otwarcie szkolnej Izby Pamięci Narodowej

1972

styczeń

 • pierwszy udział reprezentacji szkoły w finale Białego Misia (III miejsce)

01.09

 • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i podział braci uczniowskiej na trzy grupy wiekowe: Pacholęta, Sztubacy, Żacy

1973

18.05

 • akademia z okazji 30 – tej rocznicy powstania LWP i nadanie medalu za zasługi dla 1 WDZ

03.09

 • odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy obelisku 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, które to miejsce staje się Miejscem Pamięci Narodowej, przekazanym pod opiekę harcerzy 62 Szczepu ZHP

1975

06.02

 • przekazanie szkole odznaczeń 16 Pułku Ułanów

12.05

 • zlot żołnierzy – Ułanów z okazji 30 – tej rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem, przekazanie do Izby Tradycji lancy ułańskiej

1976

07.05

 • uroczyste odczytanie z okazji Dnia Zwycięstwa apelu do przyszłych uczniowskich pokoleń i zakopanie pojemnika pod dębem na terenie szkoły

1977

20.01

 • odejście na emeryturę p. Zofii Sierant – zastępcy dyrektora szkoły, która pełniła tę funkcję od początku istnienia placówki

13.10

 • obchody X – lecia szkoły – ufundowanie pamiątkowego medalu

1978

kwiecień

 • rozpropagowanie akcji zdrowotnej „Wiewiórka” (w miejskich konkursach SP62 na czołowych miejscach)

21.08

 • rozpoczęcie nowego roku szkolnego – startem w „dziesięciolatkę” (uczniowie trzech pierwszych klas rozpoczęli naukę w zreformowanej dziesięcioletniej powszechnej szkole średniej)

1979

14.10

 • nadanie szkole srebrnej odznaki za zasługi dla ZBOWiD

październik

 • uroczyste przyrzeczenie harcerskie przy obelisku 16 Pułku Ułanów

grudzień

 • udział w akcji na rzecz budowy Pomnika – Szpitala „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

1980

31.05

 • I nagroda w finale konkursu Dziś- SKO, jutro – PKO

01.09

 • zmiana rejonu szkoły, przyjęcie uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 60

1981

08.05

 • zajęcie II miejsca w 6 Harcerskim Biegu Pamięci Narodowej

1982

12.10

 • spotkanie z uczestnikami bitwy pod Lenino

1983

23.05

 • zlot Synów Pułku i nadanie szkole odznaki opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

maj

 • zajęcie II miejsca w wojewódzkim konkursie Izb Pamięci Narodowej

1985

maj

 • zajęcie I miejsca w wojewódzkim konkursie „Co wiemy o przeszłości kombatanckiej swojego dziadka”

październik

 • III Ogólnopolski Zlot Młodzieży i Synów Pułku

1986

24.01

 • uroczysta akademia z okazji 41 – szej rocznicy wyzwolenia Bydgoszczy
  i Warszawy jako uwieńczenie imprez i konkursów związanych
  z obchodami Międzynarodowego Roku Pokoju

luty

 • prasowa publikacja deklaracji pokoju, napisanych przez dzieci z SP62

maj

 • udział uczniów szkoły w miejskim sejmiku pokoju

01.09

 • zmiana rejonu szkoły, przyjęcie uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 29

29.09

 • otrzymanie dyplomu uznania od Bydgoskiego Oddziału PCK za ofiarną sumienną pracę w realizacji humanistycznej idei PCK

1987

30.01

 • uroczyste otwarcie po remoncie Izby Tradycji Narodowej

11.01

 • odwołanie zajęć szkolnych na ponad tydzień z powodu silnych mrozów (-30°)

06.11

 • akademia z okazji XX – lecia szkoły, zorganizowanie ekspozycji osiągnięć

1988

16.04

 • wiosenny czyn społeczny na rzecz porządku wokół szkoły

27.05

 • spotkania z Synami Pułku, uzyskanie odznaki na najaktywniejszego opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

1989

wrzesień

 • uroczysty apel z okazji 50 – tej rocznicy wybuchu II wojny światowej

1990

styczeń/luty

 • „białe wakacje”, czyli zorganizowanie zimowego wypoczynku dla uczniów

wrzesień

 • wprowadzenie religii jako nowego przedmiotu nauczania w szkole

03.03

 • uroczysty apel poświęcony uchwaleniu Konstytucji 3 maja

19.10

 • ślubowanie pierwszaków z udziałem państwa Leferink z Haaksbergen
  z Holandii, którzy organizowali pomoc dla szkoły

1991

 • kadencję dyrektora rozpoczęła pani Czesława Feddek, która na stanowisku dyrektora pozostała do 2018 roku

 • otwarcie sklepiku szkolnego o nazwie „Dziupla”

marzec/kwiecień

 • zdobycie wysokich lokat naszych uczniów w zawodach strzeleckich o tytuł króla strzelców i z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej

01.11

 • inauguracja pierwszego programu autorskiego w klasie I a

1992

01.11

 • otwarcie nowej sali audiowizualnej, wyposażonej w telewizor, magnetowid, rzutnik i komputer; pracownia ta ma możliwość zaciemniania okien

29.12

 • pierwsze wigilijne spotkanie byłych pracowników szkoły

1993

03.04.

 • obchody jubileuszu XXV – lecia szkoły

03.10

 • rozpoczęcie nauki elementów informatyki przez uczniów klas VIII (zajęcia w MDKnr3)

25.10

 • odwiedziny gości z Holandii

1994

30.05

 • uczestnictwo uczniów z SP62 w półfinale konkursu wiedzy o Bydgoszczy

1995

październik

 • udział szkoły w konkursie „Asy klasy”, organizowanym przez Pałac Młodzieży

1996

wiosna

 • współorganizacja wielkiego festynu osiedlowego pt. „Kochajmy nasze zwierzaki” z udziałem zespołu muzycznego „6-2”

1997

08.04

 • wizyta biskupa Stanisława Gądeckiego

październik

 • zwycięstwo naszego matematyka – p. Piotra Straszewskiego w miejskim rankingu na najsympatyczniejszego nauczyciela i zdobycie tytułu Superbelfra

1998

15.10

 • przystąpienie do międzynarodowego projektu Sokrates Comenius

1999

01.09

 • otwarcie Gimnazjum nr 35 w budynku SP62

02.05

 • udział w festynie z okazji 35-tych urodzin Błonia

21.11

 • wyjazd delegacji (dyrekcja i koordynator) na Sycylię w ramach programu Sokrates

11.12

 • wielkie świąteczne gotowanie w szkolnej stołówce, czyli finał przygotowań „comeniusowego” projektu dotyczącego tradycji kulinarnych naszego regionu

2000

21.01

 • uroczyste otwarcie sali komputerowej (jedna z pierwszych w mieście) i sali ogólnorozwojowej z bogatym wyposażeniem (jedyna taka szkolna pracownia w regionie)

04.03

 • wyjazd młodzieży z opiekunami do Warszawy na wielką galę z okazji wyborów Sportowca Roku i kibicowanie bydgoszczanom – Tomaszowi Gollobowi i Sebastianowi Chmarze

21.03

 • Pierwszy Dzień Wiosny, czyli wielka szkolna przebieranka

05.04

 • wizyta nauczycieli z Włoch

wiosna

 • obchody Dni Ziemi

maj

 • wyjazd reprezentacji SP62 i Gimnazjum 35 do Niemiec na spotkanie szkół partnerskich
 1. 06
 • ostatni dzwonek dla ostatnich VIII klas

09.11

 • występy Artystów Areny Polskiej w szkole

lipiec

 • udział grupy naszych gimnastyków w XIII Wszechświatowym Zlocie Sokolstwa w Pradze

2001

11.01

 • obchody Tygodnia Comeniusa w naszej szkole

26.06

 • uroczyste pożegnanie uczniów i nauczycieli z gimnazjum

01.09

 • przeniesienie Gimnazjum 35 do budynku Zespołu Szkół Elektrycznych

05 –11.12

 • wizyta szkolnych delegacji z Norwegii, Austrii i Niemiec, współpracujących z SP62 przy realizacji unijnego programu SC

07.12

 • finał miejskiego konkursu literacko – recytatorskiego pt. „Dziecko maluje świat słowem”

2002

13 – 20. 01

 • wyjazd naszych uczniów na narty do Austrii w ramach Sokrates Comenius

09.05

 • huczne obchody Dnia Europejczyka

26.09

 • otrzymanie Europejskiego Certyfikatu Nauki Języka Angielskiego (European Labe 2002) dla nowatorskich inicjatyw w zakresie edukacji humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej w języku angielskim (jako jedyna szkoła podstawowa w Polsce, obok Uniwersytetu Jagiellońskiego)

04.10

 • uzyskanie specjalnego certyfikatu za zebranie 800zł na rzecz placówek – opiekuńczo – wychowawczych w ramach akcji „Góra grosza”

2003

21.03

 • wybory Pani Wiosny w trakcie szkolnego Święta Wiosny

10.10

 • otrzymanie certyfikatu „Szkoła z klasą”, akcji pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego

20.10

 • inauguracja „Czwartkowych spotkań z książką”, jako włączenie się
  w ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom”

2004

21.02

 • serdecznie witamy, czyli drzwi otwarte w szkole

……

KIEROWNICTWO SP62

 

Imię i Nazwisko Dyrektora Szkoły* Lata sprawowania funkcji Imię i nazwisko Zastępcy Dyrektora Lata sprawowania funkcji

Józef Kwiatkowski

 

1967 – 1969 Zofia Sierant

Leokadia Kwiatkowska

1967 – 1977

1967 – 1970

Józef Kranc

1969 – 1978 Zofia Sierant

Leokadia Kwiatkowska

Barbara Hałas

Jerzy Wawrzyniak

Bożena Januchowska

 

1967 – 1977

1967 – 1970

1970 – 1982

1976 – 1977

1977 – 1978

 

Jan Szpara

 

 

1978 – 1982

 

Barbara Hałas

 

1970 – 1982

Barbara Hałas

1982 – 1991 Kazimiera Szydłowska

Mieczysław Graczyk

Czesława Feddek

Jadwiga Walenczykowska

1982 – 1990

1987 – 1989

1989 – 1991

od 1990

Czesława Feddek

1991 – 2018  

Jadwiga Walenczykowska

Marzenna Figurska

 

1990 – 2007

1999 – 2001

Michał Czajkowski 2007 – 2018

Michał Czajkowski

 

od 2018

 

Aleksandra Kempińska

 

od 2018