Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Logopeda


Logopeda

mgr Alina Kromrych

sala nr 27

…… Chodzi mi o to, aby język giętki, po­wie­dział wszys­tko, co po­myśli głowa…. 

Juliusz Słowacki