Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Statut Szkoły Podstawowej nr 62 w Bydgoszczy w Zespole Szkół i Placówek nr 1


Statut Szkoły Podstawowej nr 62 w Bydgoszczy w Zespole Szkół i Placówek nr 1

STATUT ZSiP nr 1 w Bydgoszczy

aneks do Statutu SP 62 w ZSiP nr 1 w Bydgoszczy