Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Dyrekcja


Dyrektor ZSiP nr 1

mgr Michał Czajkowski

697 911 823

[email protected]

Zastępcy Dyrektora

mgr Alicja Piątek – Smolińska – MDK3

mgr Aleksandra Kempińska – SP62