Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Świetlica


Świetlica w naszej szkole pracuje codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 do 17.00.