Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Legitymacja szkolna…

  12 września 2019, 11:24  

WAŻNE

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 06.09.2019 r. do odbioru legitymacji szkolnej i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej upoważnieni są TYLKO RODZICE ucznia.

 

Gdy uczeń zgubi legitymację szkolną…

….należy przynieść do sekretariatu szkoły zdjęcie legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem, klasą i z adresem

oraz dokonać wpłaty w wysokości 9 zł na konto:

54 1240 6452 1111 0010 4800 6128

tytułem: opłata za legitymację

nazwa odbiory: ZSiP nr 1 w Bydgoszczy

 

Gdy legitymacja utraci ważność…

… należy tylko przynieść zdjęcie do sekretariatu szkolnego podpisane imieniem i nazwiskiem, klasą i z adresem


Instrukcja obsługi niewidomego…

  8 września 2019, 18:28  

…naszą szkołę odwiedził pan Grzegorz Dudziński z fundacji Światłownia. Było to niezwykłe spotkanie. Pan Grzegorz nauczył nas jak pomagać osobie niewidomej w ramach projektu „Instrukcja obsługi niewidomego”. Towarzyszył mu pies przewodnik o imieniu Lucek.

Zapraszamy na stronę http://www.swiatlownia.eu/


Projekt „Edu(R)Ewolucja” – nabór!!!

  8 września 2019, 18:08  

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Ogłaszamy nabór dla nauczycieli w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

Formularz zgłoszeniowy_nauczyciele

Ogłoszenie-o-naborze_nauczyciele

Ogłoszenie-o-naborze_uczniowie

Regulamin naboru i uczestnictwa dla ucznia

Regulamin naboru i uczestnictwa_wzór_nauczyciele


Wyprawka dla pierwszaka.

  31 lipca 2019, 13:41  

W dziale Rekrutacja -> klasa 1

Został zamieszczony spis wyprawki dla ucznia 1 klasy.


Komunikat ws. programu rządowego „Dobry Start” (300+) i świadczenia wychowawczego „500+”

  8 lipca 2019, 10:44  

Szanowni Państwo,

Wydział Edukacji i Sportu UMB na prośbę Wydziału Świadczeń Rodzinnych przekazuje w załączeniu najważniejsze informacje o programie rządowym „Dobry Start” (300+) oraz zasady świadczenia wychowawczego, obowiązujące od 1 lipca 2019 r. (500+):

Ulotka

 


…sukcesy naszych Uczniów….

  11 czerwca 2019, 13:51  

Uczeń klasy 6a, Tomasz Romanowski, zajął II miejsce w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa” dla klas 6 szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego.

Gratulujemy!!!


…sukcesy naszych Uczniów…

  7 czerwca 2019, 15:03  

Reprezentacja ZSiP nr 1 zajęła XXI miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół w Szachach Drużynowo.

Szkołę reprezentowali: Roksana Bromirska, Gracjan Bromirski, Szymon Podlewski, Adrian Wabnic.

***********

Konkurs geograficzny na najciekawszą prezentację multimedialną pt. „Ciekawostki geograficzne”:

  1. Anna Dyrla, 5a
  2. Zuzanna Ożóg, 8c
  3. Kornelia Kwiatkowska, 5a, Julia Nowicka, 5a

***********

 

 

Wyróżnienie w konkursie wokalnym pt. „Muzyka moją inspiracją…” dla Aleksandry Bajek, 7c

 

 

************

Uczennica klasy 7a, Zuzanna Kaczmarek, zajęła II miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Muzyka słów” dla uczniów szkół podstawowych poświęconym twórczości Zbigniewa Herberta.

Zbigniew Herbert 1924 – 1998

 

*********************