Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Obiady


 

Smacznych wakacji 🙂

***

***

Opłaty za obiady za miesiąc …..

 

***

Prosimy o dokonywanie wpłat do dnia 10-tego każdego miesiąca. Po tym terminie wpłaty nie będą przyjmowane, a uczeń nie otrzyma obiadu.

***

Koszt jednego obiadu wynosi 5,00 zł. (od roku szkolnego 2024/2025)

Opłaty prosimy dokonać do dnia 10 – tego każdego miesiąca. W danym miesiącu na dany miesiąc.

Po tym terminie wpłaty nie będą przyjmowane.

Nr konta: 36 1240 6452 1111 0010 7469 2995

Tytułem: imię i nazwisko ucznia, klasa,  żywienie, miesiąc …..

ZSiP nr 1 w Bydgoszczy ul. Stawowa 53

Każde odliczenia za obiady uzgadniamy z intendentem szkoły.