Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024


Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego 2023-2024

W trakcie roku szkolnego mogą zajść niewielkie zmiany niezależne od nas.

Podstawowe terminy nie powinny ulec zmianie.