Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Kalendarz roku szkolnego


Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 :

Kalendarz roku szkolnego 2021-2022 — I sem

Kalendarz roku szkolnego 2021-2022 – II sem