Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Rada rodziców


Prezydium Rady Rodziców przy ZSiP nr 1 w Bydgoszczy:

  • p. Kinga Kruszyńska – Sienko
  • p. Jakub Brągiel
  • p. Monika Piekarz
  • p. Mirosław Przymus
  • p. Izabela Kuś – Ożóg
  • p. Adam Lewandowski