Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Drzwi otwarte w naszej szkole!!!!

  2 marca 2020, 10:05  

Zapraszamy serdecznie wszystkich na „drzwi otwarte” w naszej szkole, które odbędą się 7 marca 2020 roku w sobotę o godzinie 10.00. Akcja przeznaczona jest dla uczniów klasy „0” i klas 1 – ych, którzy rozpoczynają naukę w roku szkolnym 2020/2021.

Czeka wiele atrakcji!!!

Przyjdź, zobacz, poznaj, zostań na dłużej!!!

Odwiedź nas – ul. Stawowa 53 w Bydgoszczy!!!!

Prowadzimy nabór do klas  0 – 8.


Nasza świetlica pomysłowością zachwyca!!!!!

  2 marca 2020, 10:01  

…tradycyjnie, w naszej świetlicy dużo się dzieje, aż trudno nadążyć…

 

  

 

  

 

 


Bydgoski Alarm Smogowy!!!!!!

  28 lutego 2020, 11:20  

Drodzy Rodzice,

 

Nasza szkoła wraz ze stowarzyszeniem Bydgoski Alarm Smogowy, pragnie zaprosić Państwa do aktywnego udziału w akcji sadzenia drzew, krzewów i innych roślin na podwórku szkolnym. Odbędzie się ona dwuetapowo, w marcu oraz maju 2020 roku. Głównym celem akcji jest poprawa jakości powietrza wokół szkół oraz podniesienie świadomości na temat kluczowej roli drzew i innych roślin w procesie oczyszczania powietrza i ochronie klimatu przed globalnym ociepleniem.

Zapraszamy Państwa 27.03.2020 r. w piątek o godzinie 14.00 oraz 08.05.2020 r. w piątek o godzinie 14.00 na wspólne sadzenie roślin!!!!

Otoczenie wokół nas jest regularnie zanieczyszczane, degradacja środowiska naturalnego postępuje lawinowo, nieuchronnie prowadząc do kryzysu klimatycznego. Nasze codzienne wybory mają ogromne znaczenia dla spowolnienia tego procesu.  Wszyscy możemy coś zrobić, aby zminimalizować nasz udział w produkcji zanieczyszczeń.

 

Oznaki kryzysu, którego już teraz doświadczamy:

– zanieczyszczenie powietrza – 43 tys Polaków umiera rocznie przez smog, w Bydgoszczy mieliśmy w 2018 roku, aż 80 dni ze smogiem.

– fale upałów, susze i  pożary

– nawałnice, silne wiatry

– brak prawdziwej zimy

 

Co czeka nasze dzieci, jeśli nie zaczniemy działać:

– ekstremalne zjawiska pogodowe

– niedobór wody pitnej

– niedobór żywności

– choroby związane ze zmianami klimatu

– niepokoje społeczne i masowe migracje

– wzrost poziomu mórz i utrata lądów

– pustynnienie i masowe wymieranie gatunków

 

Co możemy zrobić:

– rezygnujmy z pieców węglowych – w Bydgoszczy możliwość skorzystania z programu Czyste Powietrze oraz dotacji miejskich

– oszczędzajmy energię, docieplajmy domy

– korzystajmy z komunikacji miejskiej, rowerów, pociągów

– ograniczajmy spożycie mięsa i nabiału – przemysłowe hodowle są źródłem poważnych zanieczyszczeń

– sadźmy drzewa, krzewy, rośliny przyjazne pszczołom, zbierajmy deszczówkę

– kupujmy mniej, nie marnujmy żywności, wprowadźmy umiar w naszym domu

i zredukujmy odpady

– pomyślmy o założeniu kompostownika na naszym osiedlu

– angażujmy się w obywatelskie działania, marsze, rozmawiajmy, współdziałajmy

 

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na naszej grupie facebookowej po adresem https://www.facebook.com/groups/damcitlen

Grupa została utworzona na cel akcji zazieleniania szkół pod haslem ¨Dam Ci tlen, a smog i CO2 zjem¨.

 

Inne ciekawe źródła informacji:

 

https://www.facebook.com/bydgoskialarm

https://ziemianarozdrozu.pl

https://naukaoklimacie.pl

https://smoglab.pl

 

 

 

Z poważaniem,

 

Szkoła Podstawowa nr 62

 

Bydgoski Alarm Smogowy

– Czyste Powietrze Powiedz TAK

 

 


Program dla szkół

  24 lutego 2020, 10:10  

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za udział Państwa szkoły podstawowej w edukacyjnym Programie dla szkół, dzięki któremu dzieci z klas I-V mogą w praktyce uczyć się zasad zdrowego odżywiania, poprzez regularne spożywanie owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz powiązane działania edukacyjne.

Mając na uwadze, iż dla jak najskuteczniejszej realizacji programu i osiągania jego celów ważne jest zaangażowanie zarówno szkół, w których jest on realizowany, jak również wsparcie rodzin dzieci w nim uczestniczących, przekazujemy Państwu do wykorzystania propozycję informacji – listu Państwa szkoły skierowanego do rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w programie. W związku z rozpoczęciem drugiego semestru realizacji programu w przygotowanym liście przypominamy rodzicom o zasadach i celach programu, w którym uczestniczą ich dzieci oraz o jego ważnych aspektach, na które powinni zwrócić uwagę. Zachęcamy również do kontynuowania aktywności związanych ze zdrową dietą oraz aktywnym stylem życia w domu rodzinnym.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udostępnienie załączonego listu rodzicom zgodnie z formą komunikacji z rodzicami przyjętą w Państwa szkole np. mailowo lub poprzez dziennik elektroniczny itp., za co z góry serdecznie dziękujemy. Jednocześnie prosimy o przekazanie informacji potwierdzającej udostępnienie ww. listu rodzicom do Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na adres siedziby szkoły.

Z poważaniem

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Program dla szkół – Informacja dla rodziców


XII edycjia Wojewódzkiego Konkursu Historycznego pod nazwą „Dzieje Polski”.

  14 lutego 2020, 12:50  

Zapraszamy do udziału w konkursie historycznym „Dzieje Polski”.

Wszelkie informacje znajdują się poniżej w załącznikach:

Regulamin konkursu

Zagadnienia do konkursu

Oświadczenie


REKRUTACJA 2020/2021

  10 lutego 2020, 12:04  

Nabór do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych została opublikowana.

Rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

http://www.bydgoszcz.pl/edukacja/nabor-do-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych-na-rok-szkolny-20202021/

 


Edu(R)ewolucja trwa!!!!!

  10 lutego 2020, 08:10  

 

Edu(R)ewolucja trwa !!!

W ramach projektu Edu(R)ewolucja odbywają się

w naszej szkole zajęcia:

  • Programowanie i robotyka, dla uczniów klas 2-6
  • Matematyka, dla uczniów klas 5
  • Zajęcia logopedyczne, dla uczniów klas 4-7

Podczas tych zajęć uczniowie rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania, utrwalają wiedzę zdobytą w czasie lekcji, uczą się przez zabawę, współpracują i współzawodniczą, pracują nad poprawną wymową, doskonalą swoje kompetencje pod czujnym okiem nauczycieli.

    

        

   

      

****

Projekt  „Edu(R)Ewolucja”

Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w szkołach podstawowych prowadzących kształcenie ogólne dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz, poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w terminie do 30.06.20121r. Wsparciem objętych zostanie 2627 uczniów oraz 346 nauczycieli z 25 szkół podstawowych tj. Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 13 (ZS nr 29), Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 16 (ZS nr 16), Szkoła Podstawowa nr 17, Szkoła Podstawowa nr 25 (ZS nr 19), Szkoła Podstawowa nr 30, Szkoła Podstawowa nr 31, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 38, Szkoła Podstawowa nr 40 (ZS nr 24), Szkoła Podstawowa nr 43, Szkoła Podstawowa nr 44 (ZS nr 5 MS), Szkoła Podstawowa nr 46, Szkoła Podstawowa nr 56, Szkoła Podstawowa nr 60, Szkoła Podstawowa nr 61 (ZS nr 32), Szkoła Podstawowa nr 62 (ZSiP nr 2), Szkoła Podstawowa nr 63, Szkoła Podstawowa nr 64, Szkoła Podstawowa nr 65, Szkoła Podstawowa nr 66, Szkoła Podstawowa nr 67.

Uczniowie wezmą udział w:

  1. Zajęciach w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy takich jak: język angielki, programowani i robotyka,
  2. zajęciach specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  3. zajęciach opartych za metodzie eksperymentu przyrodniczego i matematycznego.

Nauczyciele podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych.

Szkoły objęte wsparciem doposaża pracownie przedmiotowe w pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK. W 20 szkołach podstawowych zmodernizowana zostanie sieć LAN.

Jednostką odpowiedzialną za realizację działań na rzecz nauczycieli będzie Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Kontakt:

Wydział Funduszy Europejskich

tel.52 58 58 091

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:                                              8 381 601,25 P L N

WKŁAD BUDŻETU MIASTA:                                     1 257 240,19 P L N

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIAz EFS:                   7 124 361,06 P L N

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne

TERMINREALIZACJI :01.03.2019 –30.06.2021