Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

KONKURSY…


Ogłaszamy konkurs czytelniczy z języka angielskiego dla uczniów klas 4, 5, 6, 7, 8!!!

KLASY 4 i 5

Od swojego nauczyciela języka angielskiego otrzymacie tekst w języku angielskim, na którego podstawie wykonacie komiks w języku angielskim.

(na kartce formatu A3, dowolną techniką)

Chętni uczniowie proszeni są o zgłoszenie się do swojego nauczyciela języka angielskiego.

Gotowe prace prosimy składać do 28 maja 2019 r.

KLASY 6,7, 8

Zgodnie z informacjami zawartymi w opowiadaniu (opowiadania rozdane będą podczas konkursu) odpowiesz na pytania dotyczące tekstu. Konkurs ma na celu sprawdzenie rozumienia tekstu czytanego i umiejętności szukania interesujących informacji. Treść opowiadania będzie dostosowana do poziomu klasy. O terminie konkursu poinformują Was nauczyciele języka angielskiego. już niebawem. W zależności od liczby chętnych konkurs podzielony zostanie na dwie tury:

  • 23.05.2019 r. – 12.55 – 13. 40 – p.Krzysztof Barański
  • 23.05.2019 r. – 14.00 – 14.45 – p. Katarzyna Grabowska